FAQ

Jaki rodzaj lasera jest używany podczas zabiegu?

Laser Nd:YAG, optymalny do wykorzystania zarówno w przednim jak i w tylnym odcinku, tj. w komorze ciała szklistego, jest zalecany do stosowania w laserowym usuwaniu mętów. W celu wizualizacji mętu oraz odpowiedniego nakierowania, źródło światła laserowego musi być ustawione na tej samej osi optycznej co oś widzenia okulisty. Dla kontrastu, w najbardziej tradycyjnych laserach YAG, kąt padania światła jest mniejszy. Lasery te są dobrze przystosowane do wykorzystania w zabiegach w przedniej części oka, lecz nie są dostosowane do wykorzystania przy zabiegach w komorze ciała szklistego i tym samym utrudniają okuliście wizualizację (i usuwanie) mętów.

Co dzieje się w czasie leczenia mętów?

Należy pamiętać, że energia laserowa wykorzystywana podczas laserowego usuwania mętów nie rozbija po prostu mętów na mniejsze części, lecz zmienia składniki mętu w gaz, który następnie ulega resorpcji w oku.

Dzięki wykorzystaniu soczewki laserowej położonej na oku pacjenta, wiązka lasera YAG jest ogniskowana na przedniej powierzchni mętu. Laser ten emituje krótki strumień energii rzędu 3 nanosekund (0.000000003 sekundy), powodujący powstanie małego „pęcherzyka” w stanie plazmy. (Plazma, będąca czwartym stanem skupienia po stanie 1. stałym, 2. ciekłym i 3. gazowym, powstaje, gdy elektrony zostają wyrwane ze swoich normalnych pozycji, wywołując wysokoenergetyczny stan skupienia materii.) Proces ten powoduje przemianę składników leczonego mętu w mały pęcherzyk gazu.

Jaki jest wpływ mętów na ostrość widzenia?

W przeciwieństwie do korekcji wzroku metodą LASIK, która ma na celu poprawę ostrości widzenia, laserowe usuwanie mętów ma na celu poprawę jakości widzenia. Każdemu znane są prawdopodobnie tablice do badania wzroku wykorzystywane do porównywania i opisu ostrości wzroku. Najpopularniejsza z nich to tablica Snellena, zawierająca serię liter bądź liter i liczb, z których największa znajduje się na samej górze. W miarę czytania w dół tablicy, litery stają się stopniowo coraz mniejsze. Test ten pozwala na ocenę widzenia centralnego pacjenta. Inne aspekty widzenia, takie jak widzenie peryferyjne i wrażliwość na kolor, są trudniejsze do określenia i zbadania.

W większości przypadków po zabiegu nie odnotowuje się zazwyczaj poprawy ostrości widzenia (tablica Snellena). Optyka oka nie zmienia się po laserowym usunięciu mętów, gdyż zabieg ma na celu usunięcie spowodowanych obecnością mętów przeszkód w widzeniu, a tym samym przyczynia się do znacznej poprawy jakości widzenia.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że jakość widzenia poprawi się po laseroterapii?

Średnio większość pacjentów może spodziewać się 60-90% poprawy w zakresie obecności i/lub ilości mętów po laserowym usunięciu mętów. Każde oko jest inne i istnieje wiele zmiennych, które wpływają na wynik leczenia. Przykładowo niektóre męty są położone zbyt blisko siatkówki i usunięcie ich nie będzie bezpieczne.
Należy też pamiętać, że w celu uzyskania zadowalającego wyniku większość pacjentów będzie musiała odbyć dwie lub trzy sesje zabiegowe.

Ile mętów można usunąć podczas jednej sesji zabiegowej?

Liczba mętów usuniętych podczas zabiegu zależy od ich rodzaju oraz od energii laserowej potrzebnej do ich usunięcia (to jest do konwersji składników mętu w gaz). W trakcie procedury okulista monitoruje poziom energii laserowej wykorzystanej do każdego strzału oraz łączną ilość energii dostarczonej do oka podczas zabiegu. Jeśli te poziomy energii wykroczą poza określony wcześniej zakres, to dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego zabiegu oraz zminimalizowania dyskomfortu pacjenta, wszystkie pozostałe męty należy usunąć podczas kolejnych sesji zabiegowych.

Co to jest torebka przedplamkowa?

W większości przypadków męty znajdują się w ciele szklistym. Jednakże u młodych pacjentów mogą one występować w obszarze torebki przedplamkowej. Torebka przedplamkowa to przestrzeń anatomiczna pomiędzy ciałem szklistym a siatkówką. Męty te są mikroskopijnej wielkości, jednak z powodu bliskości siatkówki pacjentowi wydają się dość duże. Niestety mikroskopijna wielkość oraz położenie mętów utrudniają ich wizualizację i usunięcie.

Ta strona uzywa informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych. Dowiedz się Więcej